Nõrkvoolutööd

Soovite spetsialisti abi?

Võtke meiega ühendust

Nõrkvoolutööd

Nõrkvoolutööd on need, mis ei ole tugevvoolutööd.

Koduremondiga seoses on enim esinevateks nõrkvoolutöödeks kodukino paigaldamiseks kõlarijuhtmete vedamine, valvesüsteemi paigaldamiseks kontrollpaneeli ja erinevate andurite ühendamine.

Nõrkvoolutöödeks on muuhulgas

 • Valvesüsteemide paigaldus
 • Tuleohutussüsteemide paigaldamine
 • Videovalvesüsteemi paigaldamine
 • Sissepääsuautomaatika paigaldamine

Kas soovite mõne eelmainitud töö teostamist? Võtke meiega ühendust.

Leiame kindlasti Teile sobiva lahenduse.

norkvoolutood

Pistikupesa paigaldus

Soovite spetsialisti abi?

Võtke meiega ühendust

Pistikupesa paigaldus

Pistikupesa paigaldus on üks väiksemaid ja tihti tellitavamaid töid.

Pistikupesa paigaldamine on keerukas ja erilist hoolt vajav juhul, kui seinas on väärikas vanuses elektrijuhtmed. See vihjab aga iseenesest varsti vajalikele suuremas mahus töödele, vähemalt elektrijuhtmete või selle ühe juhtme vahetamisele, kui seda pistikupesa kasutavad mitmed tarbeseadmed.

Pistikupesasid on mitmeid erinevaid. Neid on alates üksikutest kuni mitmikuteni ja tavaruumi sobivatest kuni erilahendusteni, näiteks niisketesse ruumidesse. Igale ruumile tuleks valida vastavalt võimalustele ja vajadustele sobivad pistikud.

Enamik pistikuid on Saksamaa standarditele vastavad, nimivooluga 16A, pistikupesad. Lisaks on elektripliitide ja muude võimsamate (nimivooluga üle 16A) elektritarbeseadmete ühendamiseks kasutusel suurema nimivooluga (nt. 25 A) eripistikupesasid.

Peale elektrivõrgupistikupesade on olemas veel ka telefoni-, antenni- ja arvutipistikupesad. Tihti paigaldatakse need kasutusmugavuse huvides elektritarvitite pistikupesadega kõrvuti.

pistikupesade paigaldamine, pistikupesa paigaldus

Pistikupesade paigaldamisel veendu ohutuses

Pistikupesa paigalduse eel veendu, et pistikupesas ja juhtmetes ei ole pinget. Elekter peab olema kilbist välja lülitatud. Vähimagi kahtluse korral palume elektritöid ise mitte teostada, et tagada ohutus.

Pistikupesad tuleb paigaldada õigele kõrgusele ja turvalisse kohta. Eriti oluline on see vannitubade puhul. Vannitubades tasub kasutada katva kaanega pritsmekindlaid pistikuid, paigaldades need vastavalt võimalustele alati sanitaartehnikast ja voolavast, pritsivast veest eemale. Kui peres on väikseid lapsi, siis tasuks pistikupesad paigaldada piisavalt kõrgele ja kasutada vastavaid pistikukatteid.

 

Kokkuvõtteks soovitused pistikupesade paigaldamisel:

 • valida sobilikud pistikupesad vastavalt ruumi olemusele
 • enne paigaldamist lülitada elekter kilbist välja ja veenduda ohutuses
 • vajadusel kasutada elukutselise elektriku teenuseid

Elektrijuhtmete paigaldus

Soovite spetsialisti abi?

Võtke meiega ühendust

Elektrijuhtmete paigaldus

Elektrijuhtmete paigaldus või vanade elektrijuhtmete vahetus võib vähemkogenud kätes olla väga tolmune töö, kui see eeldab uute soonte freesimist.

Elektrijuhtmete ühendamine ning elektrijuhtmete vedamine vajavad planeerimist.

Kui pistikute ja lülitite asukohad on läbi mõeldud, siis esimene suurem otsus on vaja langetada juhtmete asukoha puhul: kas juhtmed lähevad seina sisse või peale? Kui jämedad juhtmed valida vastavalt elektritarbimisele? Sellele vastavalt tuleb arvestada juhtmete tüübi, koguse, kinnituste ja muu tarviliku valikul.

Enamasti kasutatakse faasijuhet L, mis on must, hall või pruun. Neutraaljuhe on sinine ja maandusjuhe on kollane-roheline. Need juhtmed ühendatakse vahetult lülitite, pistikute ja elektrikilbiga.

Elektriga seotud töödel vannitoas kehtivad kõige karmimad reeglid. Kõik elektriseadmed peavad olema tavaseadmetest kõrgema niiskuskindluse klassiga ja kaitstud rikkevoolukaitsmega.

Rikkevoolukaitse ehk grupikaitse on seade, mis lülitab elektriahela välja kui peaks tekkima probleem juhtmestikus. Nii kaitstes inimest eluohtliku elektrivoolu, kui ka kodumasinaid võimaliku läbipõlemise eest.

Eraldi grupikaitsmed paigaldatakse järgmistele seadmetele:

 • pesumasin
 • ahi
 • kohvi- ja veekann, mikrouun, külmik, õhufilter-kubu
 • valgustus, võib olla mitme toa oma koos: laevalgus ja kohtvalgus

Kõik elektriseadmete ja juhtmetepaigaldusega seotud küsimused tuleb enne tööde alustamist vastavalt vajadustele läbi mõelda, et hiljem ei tekiks vajadust juba tehtud töid osaliselt ümber tegema hakata.

Elektrikilbiga ühendamine

Elektrijuhtmete paigaldus eeldab ka vanade juhtmete elektrikilbist lahti ühendamist, ning uute juhtmete korrektset ühendamist.

See töö on vaja jätta kogemuste ja kutsetunnistusega elektrikule, sest valel viisil ühendamine võib endaga kaasa tuua palju ebameeldivaid tagajärgi.

Pakume teise teenusena ka elektrikilbi koostamist, et kogu elektrisüsteem saaks uuem ja igati tarbimiskoha nõuetele vastav.

elektrijuhtmete paigaldus

Elektrikilbi koostamine

Soovite spetsialisti abi?

Võtke meiega ühendust

Elektrikilbi koostamine

Elektrikilbi koostamine ja paigaldamine on vajalik, et pistikud, lülitid ja juhtmed saaks täita oma funktsiooni.

Pealevaataja jaoks tähendab elektrikilp enamasti lihtsalt üht kaanega kasti, mis sisaldab endas elektri jaotamiseks mõeldud elektrikomponente.

Kilbil on enamasti üks sisend, mille kaudu tuuakse elektrivõrgust sisse toide. Väljundite arv sõltub konkreetsest projektist.

Kilbis võivad paikneda ka mitmed erinevat liiki lülitid. Nendeks võivad olla kaitselülitid, rikkevoolukaitselülitid kui ka juhtimis- ja signalisatsiooniseadmed. Liitumiskilbis, mis enamasti asub kortermajade puhul trepikojas, on ka elektriarvestid.

Igal eelnimetatud elektriaparaadil on oma ülesanne. Lülitid lülitavad vooluahelaid sisse-välja. Erinevad kaitsmed ja lülitid on mõeldud kaitsma nii inimest kui ka kodumasinaid. Kontrollerid peavad juhtima omakorda teisi seadmeid, arvestid mõõtma tarbimist ja reguleerimise seadmed võimaldama elektriseadmete talitamise muutmist.

Olenevalt otstarbest esineb ka erinevaid kilpe:

 • Liitumiskilp;
 • Sisestuskilp;
 • Arvestikilp;
 • Jaotuskilp;
 • Rühmakilp;

Elektrikilp on kodude elektrivarustuse juures üks tähtsamaid elektripaigaldisi. Eelkõige ohutuse tõttu on oluline, et kilbi koostab ja selle korrasoleku üle otsustab elektrialast haridust ja piisavat kogemust omav inimene.

Mitte mingil juhul ei tohi elektrikilbi kallal tööd alustada iseseisvalt, ilma vastavat töökogemust omamata.

Spetsiifiliste teadmiste vajalikkuse tõttu on just elektrikilbi koostamine olnud üks enimtellitud elektritöid. Valime elektrikilbi kesta ning vastavalt elektriskeemile komplekteerime kilbi vajalike seadmetega. Vajadusel pakume abi ka elektriskeemi koostamisel.

Olemasolev elektrikilbi joonis aitab töid kiiremini teostada. Vajadusel aitame ka kilbi joonise koostamisega.

Küsige lisa meie kontaktlehelt.

elektrikilbi koostamine