Soovite spetsialisti abi?

Võtke meiega ühendust

Elektrikilbi koostamine

Elektrikilbi koostamine ja paigaldamine on vajalik, et pistikud, lülitid ja juhtmed saaks täita oma funktsiooni.

Pealevaataja jaoks tähendab elektrikilp enamasti lihtsalt üht kaanega kasti, mis sisaldab endas elektri jaotamiseks mõeldud elektrikomponente.

Kilbil on enamasti üks sisend, mille kaudu tuuakse elektrivõrgust sisse toide. Väljundite arv sõltub konkreetsest projektist.

Kilbis võivad paikneda ka mitmed erinevat liiki lülitid. Nendeks võivad olla kaitselülitid, rikkevoolukaitselülitid kui ka juhtimis- ja signalisatsiooniseadmed. Liitumiskilbis, mis enamasti asub kortermajade puhul trepikojas, on ka elektriarvestid.

Igal eelnimetatud elektriaparaadil on oma ülesanne. Lülitid lülitavad vooluahelaid sisse-välja. Erinevad kaitsmed ja lülitid on mõeldud kaitsma nii inimest kui ka kodumasinaid. Kontrollerid peavad juhtima omakorda teisi seadmeid, arvestid mõõtma tarbimist ja reguleerimise seadmed võimaldama elektriseadmete talitamise muutmist.

Olenevalt otstarbest esineb ka erinevaid kilpe:

  • Liitumiskilp;
  • Sisestuskilp;
  • Arvestikilp;
  • Jaotuskilp;
  • Rühmakilp;

Elektrikilp on kodude elektrivarustuse juures üks tähtsamaid elektripaigaldisi. Eelkõige ohutuse tõttu on oluline, et kilbi koostab ja selle korrasoleku üle otsustab elektrialast haridust ja piisavat kogemust omav inimene.

Mitte mingil juhul ei tohi elektrikilbi kallal tööd alustada iseseisvalt, ilma vastavat töökogemust omamata.

Spetsiifiliste teadmiste vajalikkuse tõttu on just elektrikilbi koostamine olnud üks enimtellitud elektritöid. Valime elektrikilbi kesta ning vastavalt elektriskeemile komplekteerime kilbi vajalike seadmetega. Vajadusel pakume abi ka elektriskeemi koostamisel.

Olemasolev elektrikilbi joonis aitab töid kiiremini teostada. Vajadusel aitame ka kilbi joonise koostamisega.

Küsige lisa meie kontaktlehelt.

elektrikilbi koostamine