Soovite spetsialisti abi?

Võtke meiega ühendust

Elektripaigaldise audit

Elektripaigaldise audit on üheks uue hoone elektrivõrku ühendamise eeltingimuseks. Audit ehk tehniline kontroll teostatakse nii alles valminud elektripaigaldiste nõuetekohasuse tõendamiseks, kui ka olemasolevate elektripaigaldiste seadusega ettenähtud kontrolliks. Audit on üks kohustuslikest elektriga seotud töödest hoonetes, mida kasutatakse majanduslikul otstarbel.

Korraline elektripaigaldise audit

Korraline audit on kohustuslik kõikides elektripaigaldistes, välja arvatud eramajad, korterid, suvilad ning väikeehitised, mida ei kasutata majanduslikul otstarbel.

Korraline elektripaigaldise audit on perioodiline. St. kontrolli tuleb teostada:

  • esimese liigi elektripaigaldistes kord viie aasta jooksul;
  • teise liigi elektripaigaldistes kord kümne aasta jooksul;
  • kolmanda liigi elektripaigaldistes kord viieteistkümne aasta jooksul.

Elektripaigaldisele, mis ehitatud või ümberehitatud on enne 2000. aastat, tuleb korraline kontroll teha:

  • esimese liigi elektripaigaldistes kord kolme aasta jooksul;
  • teise liigi elektripaigaldistes kord viie aasta jooksul;
  • kolmanda liigi elektripaigaldistes kord kümne aasta jooksul.

Erisuste kohta on täpsem info TJA elektriauditi lehel.

Auditi käigus

Elektriauditi käigus tutvub kontrollija elektripaigaldise dokumentatsiooniga ning olemasolevate mõõtmistulemustega. Vajadusel teostab täiendavaid kontrollmõõtmisi veendumaks, et kõik vastab dokumentatsioonis sätestatule.

Lisaks hindab kontrollija visuaalselt elektripaigaldise seisukorda.

 

elektripaigaldise-audit-elektritööd-harjumaal

Elektripaigaldise liigid

Elektripaigaldised jaotatakse elektrist tuleneva ohu järgi esimese, teise ja kolmanda liigi elektripaigaldisteks.

Esimese liigi elektripaigaldised

Kõrgema ohutasemega paigaldised. Näiteks plahvatusohutsoonis või seda sisaldavad elektripaigaldised. Tanklad on üks näide. KA suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlikud objektid. Haiglad ja meditsiiniruumid, kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid.

Teise liigi elektripaigaldised

Üle 35 A peakaitsmega madalpinge-elektripaigaldised, nagu äri- ja tööstushooned, büroohooned. Majutushoonete elektripaigaldised. Enam kui kahe korteriga hoone korterivaladajate ühiskasutuses olevad elektripaigaldised. Samuti kõik kõrgepingeelektripaigaldised, nagu näiteks alajaamad.

Kolmanda liigi elektripaigaldised

Kolmanda liigi elektripaigaldisteks on elektripaigaldised, mille peakaitsme nimivool on 35 A või vähem. Mis ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldised.