Elektripliit või gaasipliit

Sinu köögi kõige olulisem osa – pliit – aitab sul teha igapäevaseid toite oma perele või suurepäraseid hõrgutisi olulisteks tähtpäevadeks.

Tänapäeval on müügil palju erinevaid pliidimudeleid, kuid esimeseks valikukriteeriumiks või otsustuskohaks on see, kas pliit tarbib elektrit või gaasi. Muidugi puupliit on veel hoopis eraldi teema. 😉

Elektrit või gaasi tarbivate ahjude-pliitide hulgast võib olla päris keeruline oma valikut teha. Kuid siiski, kas otsustada gaasipliidi või elektripliidi kasuks?

Mõlemal variandil on omad plussid ja miinused ning lõplik otsus võib sõltuda hoopiski sellest, kas elektripliidi jaoks piisab kortermajas võimsust. Kas majas on gaasi võimalus. Või lõppkasutaja eelistus pliidi tüübi osas.

 

  • Pliidi hind

Üldjuhul on tavalise kesk-klassi elektripliidi hind ostmisel soodsam kui gaasipliidi oma. Samuti on elektripliidi paigaldamine mõnevõrra lihtsam.

Elektripliidi võib paigaldada põhimõtteliselt iga töömees, loomulikult peab elektriühenduse siiski tegema kvalifitseeritud elektrik.

Elektrik on nagunii juba iga ehitusega kaasnev vajalik meistrimees.  Odavamaks teeb elektripliidi paigaldamise ka asjaolu, et elektrijuhtmed on kõigis majapidamistes juba olemas.

Vanemates kortermajades võib küll piiravaks asjaoluks osutuda elektri piirvõimsus hoones või korteris, sellisel juhul võib gaasipliit olla ainuke võimalik variant. Samuti on vanemates kortermajades gaasitorud enamasti olemas.

Gaasipliidi paigaldamine võib vajada täiendava gaasitoru paigaldamist või olemasolevale uue liitumiskoha tekitamist, mis on elektrijuhtmete vedamisest suurem ühekordne lisakulu.

Gaasipliidi paigalduseks on vaja tellida eraldi väljaõppinud ning sertifitseeritud gaasitoodete paigaldaja, kes kõik ühenduskohad üksipulgi üle kontrollib ja testib. Gaasitöid ei saa "mööda minnes" teha ükski teine ehitusmees ega elektrik.

 

  • Ülalpidamiskulud

Ülalpidamiskulud sõltuvad muidugi otseselt tarbimisest.

Gaasi hind on olnud ja ilmselt jääb ka tulevikus oluliselt madalamaks kui elektrihind.

Lisaks sellele kulub sama hulga soojuse tootmiseks 3 korda rohkem elektrit kui gaasi.

Gaasipliidi ülalpidamine kujuneb tõenäoliselt aastate lõikes soodsamaks.

Kui aga globaalsemalt mõelda – gaasi meil endil ei leidu ning see ostetakse sisse – kui meie ekspordi-impordi suhe peaks lõpptarbijat huvitama. Elektrit toodetakse meil Eestis ning järjest suurenevas koguses toodetakse ka tuule- ja päikeseenergiast. Siiski pole põhjust arvata, et elekter odavamaks läheks.

Teine oluline aspekt elektripliidi kasutamise juures on, et elektrikatkestuse korral ei ole paraku võimalik pliidil toitu soojendada. Gaasipliidiga sellist muret ei ole.

  • Turvalisus

Gaasipliidi puhul on leek silmaga näha ning seetõttu põletamisvõimalus väiksem – inimene oskab juba instiktiivselt nähtavast kuumast leegist hoiduda.

Elektripliidi järelkuumust silmaga näha ei ole ning nii võib kergesti end põletada, eriti kui tegemist on väikeste lastega.

Elektrilühise puhul lülituvad korgid automaatselt välja ning elektrivool katkeb. Igal gaasipliidil ei pruugi olla automaatset sulgemisklappi probleemide tekkides.

 

  • Pliidi puhastamine

Elektripliiti on oluliselt kergem peale söögitegemist puhastada, eriti uusi keraamilisi või induktsioon­plaate. Plaadid on siledad. Tõmbad neist korra-paar lapiga üle ning ongi kõik puhas. Gaasipliidi puhul on vaja põletite ümbrus tekstuuriga ning põletite ümbruse ja nö. pliidiraami puhastamisel on vaja rohkem vaeva näha.

Meie „mägede“ kortermajades elanud inimestel on veel hästi meeles gaasiving ja kollaseks tõmbunud köök, mis oli paratamatult nõukogude ajal gaasipliidi kasutamise iseenesestmõistetav tagajärg.

Kasutades gaasipliidiga koos võimekat õhupuhastit, selliseid probleeme enam ei teki. Õhupuhasti viib ruumist enamiku gaasi põlemisel tekkivaid elemente välja, ning gaas ise on võrreldes nõukogude ajaga kvaliteetsem. Siiski tuleb arvestada, et gaasipliidi kasutamisel tekib pika aja jooksul pliidi kohale mõningane "kultuurkiht", mida tasub kord poole aasta jooksul puhastada.

 

  • Kasutamine söögitegemisel

Kui eeltoodud argumendid ühe või teise pliidi poolt ja vastu on mõõdetavad, siis söögitegemise ja selle kvaliteedi küsimus on siiski tunnetuslik. Ilmselt see on ja jääb samasuguseks arutelu kohaks kui punane või kollane seinavärv.

Kui lüüa lahti ükskõik milline foorum, kus sama küsimust arutatakse, siis vastused koonduvadki kahte leeri, kellest ühtede jaoks on õige maitsega toit ainult ehtsal gaasileegil valminud toit, samal ajal vastasleer peab selliseid inimesi snoobideks. Aga siiski, mida siis erinevate variantide puhul välja tuuakse?

Gaasipliidi pooldajad toovad välja selle, et gaasiga saab toit kiiremini soojaks (nii pliidil kui ahjus). Samuti on toidud parema maitsega, eriti wokiroad. Kuna gaas sütib koheselt, mistõttu leegid annavad kohe ka sooja. Leeke on ka lihtsam kontrollida ja seeläbi ka kuumust vähendada, mistõttu pole vaja karta, et toit pliidi jääksoojuse mõjul edasi küpseb või suisa põhja kõrbeb.

Elektripliidi pooldajad seevastu leiavad, et tänapäevased induktsioonplaadid soojendavad toitu vähemalt sama kiiresti ning induktsioonplaadil saab täpselt sama edukalt wokiroogi valmistada. Elektriahjudel on aga tänapäeval veel mitmeid olulisi ja mugavaid lisafunktsioone, nagu pöördõhk, grillimisvarustus, pürolüüs ning täpne temperatuuri reguleerimine.

Kes selgelt ühe või teise pliiditüübi kasuks ei soovi otsustadavõib valida ka kombineeritud variandi  gaasi- ja elektripliidist koos eraldiseisva soovitud tüüpi ahjuga. Nii on meeldiv võimalus saada osa mõlema parimatest omadustest.