Elektritööd korteris

Küünlavalgusõhtud on pigem romantilised erandid ning lugemiseks vajame juba ammu rohkem valgust kui petroleumilamp seda pakkuda suudab. Mida aga kujutavad endast korteris tehtavad elektritööd?

Me oleme nii harjunud elektri olemasoluga, et meil ei pruugi pähegi tulla elektritöödele mõelda enne kui juba on vaja lambilülitit vajutada, et tuppa valgust saada.

Esmane peaks ikka ja alati olema elektritööde projekti või vähemalt visandi koostamine.

Kui uuel korteril on elektriprojekt kohustulik dokument ehituskaustas, siis vana korteri renoveerimise puhul tuleb see alles ise joonistada või paluda selleks abi kogenud elektrikult.

Jooniseks sobib esialgu ka lihtne käsitsi kritseldatud sketš sellest, kus millised elektrit tarbivad masinad ja valgustid paiknema hakkavad. Elektritööd korteris sujuvad seejärel oluliselt kiiremini

Joonise abil on esmaseks tööks kaabeldustööd. See ei ole lihtsalt juhtmete vedamine ühest kohast teise, vaid need sisaldavad ka küllaltki suuremahulisi ettevalmistustöid. Kaablite vedamiseks korteris on mitmeid võimalusi.

Kui muudetakse planeeringut ja ehitatakse täiesti uued seinad, siis on lihtne kaablid juba seinte seest vedada enne kui seinad lõplikult valmis saavad. Olemasolevatesse seintesse aga freesitakse kanalid, kuhu juhtmed ära peita saab.

Kui need kumbki pole mingil põhjusel võimalik, siis saab kaableid viia ka põranda või põrandaliistude alt. Viimasel juhul on kaablikulu kõige suurem ning töö ise ka suhteliselt tülikas.

 

Pistikud, lülitid ja muu kaabeldus

Seejärel on paigaldatakse pistikute ja lülitite pesad. Taaskord on abiks joonis ning arusaamine, kui kõrgele põrandast need tulevad. Vanasti paigaldati nii lülitid kui pistikud ühele kõrgusele keset seina.

Tänapäeval siiski paigaldatakse pistikupesad põrandale lähemale, mõnikümmend sentimeetrit põrandast kõrgemale. Soovitatav on kaaluda pistikupesade paigaldamist gruppidena, nt. vähemalt kahekaupa.

Nii on kindel, et ka hiljem tekkivate tarbimisvajaduste jaoks ei pea hakkama pikendusjuhtmeid vedama. Tänapäeval on palju kasutusel erinevaid pisitarbijaid, mille peale remonttööde käigus kohe tihti ei taipa mõelda – modem, wifi ruuter, digiboks, telefonide ja mänguasjade eraldi laadijad jm.

Koos elektrijuhtmestikuga tuleb kindlasti tuleb läbi mõelda ka televisiooni ja interneti kaabeldus. Kus hakkab paikema televiisor, kus digiboks ja kus wifi ruuter? Ka kodukino asukoht koos kõlaritega tasub eelnevalt läbi mõelda, sest kõlarid vajavad vahel eraldi toidet.

Kui on plaanis oma kodu valvestada, siis ka signalisatsiooni- ja andurite/kaamerate asukohad ning juhtmed. Kõik see aga nõuab täiendavat planeerimist ja kaabeldust.

Kui kõik paigaldused tehtud, siis teostatakse kaablite ühendamine ning elektrotehnilised mõõtmised.

Kui ka osav meistrimees suudab kaablid ise vedada ning pistiku- ja lülitipesad paigaldada, siis mõõtmisteks on kindlasti vaja kutsuda professionaalne elektrik, kellel on selleks tööks olemas nii vajalikud tehnilised riistad kui ka teadmised.

Lõppfaasis koostatavatele teostusjoonistele peaks siiski alla kirjutama vastava oskustunnistusega inimene.

elektritööd korteris, elektritööde hinnakiri, elektritööde hind
Elektritööd korteris vajavad planeerimist

Missugused väljakutsed võivad tekkida?

Kui kogu eelnev tundub loogiline ja igati teostatav, siis missugused väljakutsed võivad tekkida?

Kõigepealt tuleb koos kogenud elektrikuga ja ühistuga selgeks teha, kui suur elektrivool korterisse sisse tuleb.

Seda eriti vanades kortermajades. Kui see on piisav planeeritavate kodumasinate jaoks, on kõik hästi. Kui aga mitte, siis tuleb kaaluda, millised teised variandid on planeeritud töödega edasiminekuks.

Kas on võimalik elektrivõimsust juurde saada (tavapäraselt vanades korterimajades see kahjuks ei ole võimalik) või tuleb mõelda osade kodumasinate väljavahetamisele, nt. asendada elektripliit gaasipliidiga (tihti on vanades kortermajades gaas  olemas).

Või on uue elaniku jaoks OK hoida korraga ja teadlikult töös ühte kodumasinat nelja asemel?

Teiseks tuleb vaadata, kas korterisse on juba toodud eraldi elektrikilp või mitte. Vanemate majade elektrikilbid koos mõõturitega asuvad trepikojas.

Tänapäeval siiski tulenevalt ohutusnõuetest aga ka elektritarbijate jaotamise ja grupeerimise loogikast, paigaldatakse korterisse täiendav vahekilp.

See annab võimaluse konkreetse korteriomaniku tarbimisvajadustega arvestada ning elektritarbijad vastavalt sellele grupeerida - tavapäraselt nt. lülitid ja pistikud, elektripliit ja ahi, elektriboiler, vannituba ja muud nn. märjad ruumid, pesumasin jne.

Lisaks paigaldatakse korteri vahekilpi ka ülekoormus- ning ka rikkevoolukaitsmed. Mis tähendab, et kui korgid välja löövad, siis võibolla piisabki ainult oma korteri elektrikilbis voolu taastamisest.

Ehk, et lisaks ohutusele on see ka mugav, kui korteris on oma vahekilp.

Elektritööde hinnastamisest

Nii nagu ehitustöödega üldse, on ka elektritööde hinnastamise võimalusi erinevaid.

Võib kokku leppida tunnihinna. See võib olla mõttekas sel juhul, kui on tegemist väiksemate töödega.

Kui aga on olemas elektriprojekt (või vähemalt joonistuski), siis kogenud elektrik oskab pakkuda juba konkreetse töö hinna sõltumata sellest palju tal selleks tunde kulud.

Muidugi arvutab kogenud elektrik selle kokku eeldatava töötundide arvu pealt, kuid tellija jaoks on tööpõhine hinnastamine kindlasti lihtsam ja selge võimalus oma eelarvet planeerida.

Seetõttu on soovitatav võtta oma joonise alusel hinnapakkumisi erinevatelt elektrifirmadelt või elektrikutelt.

Kindlasti tuleks veenduda, et meistrimehel oleks selleks nii teadmised, kutsetunnistus, kui ka majandustegevusregistris registreering.

Millised elektritööd võivad veel ette tulla?

Kõik elektriseadmete tavapärasena tunduvad hooldustegevused ei pruugi tunduda elektritööna.

Näiteks lambipirnide vahetamine või väljalöönud kaitsme sisse lülitamine. Selleks tõesti ei ole vaja paberitega spetsialisti kohale kutsuda.

Sellised tööd on:

  • lambipirnide vahetamine;
  • elektrikilbis kaitsmete sisse-välja lülitamine (igale isikule kasutamiseks lubatud elektrikilbis);
  • elektriseadmes asuvate pisikaitsmete pingevabas olukorras vahetamine;
  • pinge kontrollimine indikaatoriga
  • laevalgusti ühendamine pingevabas olukorras;
  • pistikupesade ja lülitikaante (näiteks tapeetimise või värvimise ajaks) eemaldamine pingevabas olukorras;

Kõigil teistel juhtudel, ning ka vähima kahtluse korral enda oskustes, on vaja kindlasti konsulteerida kogenud ning paberitega spetsialistiga.

Selleks tasub tellida teenus elektritöödele spetsialiseerunud ettevõttelt, kes oma töödele annab ka garantii.