Soovite spetsialisti abi?

Võtke meiega ühendust

Millele elektritöid tellides tihti ei mõelda?

Oled remontimas korterit või maja? Lõpuks ju vaja, et lambid ruume valgustaksid ja pesumasina saaks tööle panna. Siinkohal on abiks korrektselt teostatud elektritööd, mis lubavad vilju nautida. Täna juhime Sinu tähelepanu olulisele, mis tihti elektritööde tellimise puhul ära unustatakse. Või millele vahel isegi ei osata mõelda.

  • Alahinnatakse jooniste, isegi ka oma käega kritseldatud, vajadust

Joonis ei pea olema alati arvutis kenasti vormistatud või professionaalse projekteerija poolt koostatud kõrgtasemeline dokument. Elektrikule esmaste juhiste andmiseks ja hinnapakkumise küsimuseks piisab ka oma käega tehtud skemaatilisest pildist.

Pildist, kus on näidatud, kuidas asetsevad toad ning kus hakkavad asuma elektritarbijad ja -seadmed. Kodumasinad, stepslid, lülitid ja valgustid. Pildilt saab elektrik aru, milline peab olema tema töö lõppeesmärk.

Joonise alusel on samuti lihtne küsida hinnapakkumisi mitmelt erinevalt teenusepakkujalt, et teada saada tööde umbkaudset maksumust. Erinevate hinnapakku­miste küsimine võimaldab ka võrrelda erinevate teenusepakkujate tausta ja referentse. Saada aimu, mis üldse turul toimub.

Lisaks sellele on joonise alusel saadud hinnapakkumine oluliselt täpsem, kui suusõnaliselt ja ilma toetava materjalita küsitud hinnapakkumine. Esmase joonise olemasolu tähendab samuti, et töö käigus on teostajal väiksemad võimalused ootamatute lisatööde eest raha juurde küsida.

Hea elektrik oskab joonise põhjal anda ka soovitusi alternatiivsete lahenduste kaalumiseks. Samuti oskab ta soovitada joonise alusel, kuskohast ja missuguseid materjale hankida. Ka anda nõu, mida silmas pidada uute kodumasinate soetamisel tehnilise poole peal.

Viimane on oluline eelkõige vanemates majades asuvate korterite renoveerimisel, sest nii mõnegi tänapäevase kodumasina puhul võib siin elektrivõimsusest puudu tulla.

 

  • Alahinnatakse pakkumiste ja kokkulepete sõlmimist kirjalikult

Esmane joonis ja kirjalik hinnapakkumine aitavad vältida hilisemaid vaidlusi selles osas, millised tööd täpselt telliti ja millise lahenduseni pidi elektrik oma teenusega jõudma. Ka selle üle, mis täpselt sisaldus hinnas ja mis ongi lisatöö võrreldes esialgsega. See kehtib nii elektriku töömahu hinnastamise, kui ka töödeks vajalike materjalide kohta. Olgu materjalideks siis juhtmed, harukarbid või lülitid.

Kui tööde käigus tuleb ette muudatusi, on soovitav needki kirjalikult fikseerida.

Kui lepingut sõlmida ei ole soovi, siis ka lihtne elektriku endakäeline allkiri käsitsi visandatud joonisel on igal juhul parem kui ainult suuline kokkulepe.

elektriprojekt-elektritood-harjumaal
  • Ei küsita võrreldavaid pakkumisi. Eriti olukorras, kus tuttavate poolt on elektritööde firmat juba soovitatud

Võibki juhtuda, et see soovitatud meistrimees teeb töö ära parima kvaliteedi ja soodsaima hinnaga. Sellegipoolest tasuks vaadata turul natuke ringi, ning küsida kõrvale ka teisi hinnapakkumisi. Suhtlus mitme teenusepakkujaga annab aimu turu tegelikust hinnatasemest, ning mitme professionaaliga suheldes tekib alati paar uut ideed, millele ehk esialgu ei osanudki mõelda.

Kahtlust peaks tekitama ka väga madala hinnaga teenusepakkuja – olgu siis põhjenduseks arveldamine“ sularahas“ või midagi muud. Kui miski tundub „liiga hea et olla tõsi“, siis ta tihti seda ongi.

 

  • Ei küsita elektriku kutsealase pädevuse kohta

See on eriti oluline olukorras, kus elektripaigaldise peab hiljem vormistama projektina ning hankima sellele lubasid või tõendeid, näiteks päästeametist. Kindlasti tuleb endale selgeks teha, millised on välja valitud teenusepakkuja pädevused tööde teostamiseks.

 

  • Ei mõelda läbi, milliseid elektrit tarbivaid kodumasinaid ja valgusteid kasutama hakatakse

Või on esmane plaan kodumasinate ja valgustite osas umbmäärane ja üldine. Muidugi teatakse seda, et majapidamises kasutatakse pesumasinat, pliiti, ahju, telerit, tolmuimejat, tänapäeval ka nõudepesumasinat. Kuid tihti ei mõelda sellele, kus täpselt on vajalikud lisapistikud. Kus hakkavad asumad lülitid ja valgustid. Kas valgustid peaksid olema ka dimmeriga?

Ja taaskord jõuame selle juurde, et tihti ei peeta vajalikuks mõtteid tulevastest mugavustest paberile visandada. Elektrik kutsutakse koju ja talle näidatakse, et siia tuleb see ja siia tuleb see.

Kõik osutatu ei jää kindlasti elektrikule korraga meelde. Ja kui palju tuleb ette seda, et sama sõnaga tekivad erinevatel inimestel erinevad seosed? Kui omanik ütleb, et siia tuleb lamp, siis näiteks elutoas võib selleks olla kas laelamp, põrandalamp või seinalamp. Kõigil kolmel juhul on elektriku töö ja selleks kuluv materjalide hulk erinev. Tellijapoolne visiooni läbi mõtlemine ja esitlemine ka joonisena teeb elektriku töö palju lihtsamaks.

 

  • Elektritöödele hakatakse mõtlema alles peale ehituse alustamist

Remondi või ehituse käigus keskendutakse vahel kiirusele. Et seinad saaksid püsti. Värvitud või tapetseeritud. Muude töödega ka võimalikult ruttu edasi. Sissekolimise või remondi lõpetamise kihk on niivõrd suur.

Elektritöödele hakatakse mõtlema aga alles siis, kui siseviimistlus on juba lõpusirgel. See võib aga kaasa tuua elektritööde kallinemise, sest juhtmeid ei saa enam vedada kõige otsemaid teid pidi seina seest, vaid on vaja vedada seina pealt. Nähtavad juhtmed ei ole toale kindlasti kaunistuseks.

 

  • Ei planeerita lisaaega ega -raha.

Kui kogenud elektrik enamasti suudab oma tööle kuluva aja enamvähem täpselt ennustada, siis materjalide ostmise puhul ei pruugi see alati nii olla. Ebameeldivaid rahalisi üllatusi võib tulla ette siis, kui koduomanik ei ole võtnud algselt hinnapakkumisi ning on püüdnud ise arvata, palju tal selle jaoks võiks raha kuluda.

Aja- ja rahakulu tekib kindlasti olukorras, kui töö käigus tekivad vajadused muudatusteks. Olgu nendeks siis erinevad tehnilised põhjused või lihtsalt vahepeal tekkinud uued mõtted kodu sisekujunduse osas.

Nii ehituse, kui renoveerimise käigus vaja mõelda paljudele, isegi väga paljudele asjadele. Vahel otsustada järgmise sammu osas ootamatult kiiresti, et kõik tööd graafikus püsiksid. Seetõttu võib vahel tunduda, et milleks see paberimäärimine.

Siiski on elektritööde muretuks planeerimiseks soovitav teha vähemalt üks lihtne skeem planeeritud tööde osas.