Elektritööd korteris

Elektritööd korteris

Küünlavalgusõhtud on pigem romantilised erandid ning lugemiseks vajame juba ammu rohkem valgust kui petroleumilamp seda pakkuda suudab. Mida aga kujutavad endast korteris tehtavad elektritööd?

Me oleme nii harjunud elektri olemasoluga, et meil ei pruugi pähegi tulla elektritöödele mõelda enne kui juba on vaja lambilülitit vajutada, et tuppa valgust saada.

Esmane peaks ikka ja alati olema elektritööde projekti või vähemalt visandi koostamine.

Kui uuel korteril on elektriprojekt kohustulik dokument ehituskaustas, siis vana korteri renoveerimise puhul tuleb see alles ise joonistada või paluda selleks abi kogenud elektrikult.

Jooniseks sobib esialgu ka lihtne käsitsi kritseldatud sketš sellest, kus millised elektrit tarbivad masinad ja valgustid paiknema hakkavad. Elektritööd korteris sujuvad seejärel oluliselt kiiremini

Joonise abil on esmaseks tööks kaabeldustööd. See ei ole lihtsalt juhtmete vedamine ühest kohast teise, vaid need sisaldavad ka küllaltki suuremahulisi ettevalmistustöid. Kaablite vedamiseks korteris on mitmeid võimalusi.

Kui muudetakse planeeringut ja ehitatakse täiesti uued seinad, siis on lihtne kaablid juba seinte seest vedada enne kui seinad lõplikult valmis saavad. Olemasolevatesse seintesse aga freesitakse kanalid, kuhu juhtmed ära peita saab.

Kui need kumbki pole mingil põhjusel võimalik, siis saab kaableid viia ka põranda või põrandaliistude alt. Viimasel juhul on kaablikulu kõige suurem ning töö ise ka suhteliselt tülikas.

 

Pistikud, lülitid ja muu kaabeldus

Seejärel on paigaldatakse pistikute ja lülitite pesad. Taaskord on abiks joonis ning arusaamine, kui kõrgele põrandast need tulevad. Vanasti paigaldati nii lülitid kui pistikud ühele kõrgusele keset seina.

Tänapäeval siiski paigaldatakse pistikupesad põrandale lähemale, mõnikümmend sentimeetrit põrandast kõrgemale. Soovitatav on kaaluda pistikupesade paigaldamist gruppidena, nt. vähemalt kahekaupa.

Nii on kindel, et ka hiljem tekkivate tarbimisvajaduste jaoks ei pea hakkama pikendusjuhtmeid vedama. Tänapäeval on palju kasutusel erinevaid pisitarbijaid, mille peale remonttööde käigus kohe tihti ei taipa mõelda – modem, wifi ruuter, digiboks, telefonide ja mänguasjade eraldi laadijad jm.

Koos elektrijuhtmestikuga tuleb kindlasti tuleb läbi mõelda ka televisiooni ja interneti kaabeldus. Kus hakkab paikema televiisor, kus digiboks ja kus wifi ruuter? Ka kodukino asukoht koos kõlaritega tasub eelnevalt läbi mõelda, sest kõlarid vajavad vahel eraldi toidet.

Kui on plaanis oma kodu valvestada, siis ka signalisatsiooni- ja andurite/kaamerate asukohad ning juhtmed. Kõik see aga nõuab täiendavat planeerimist ja kaabeldust.

Kui kõik paigaldused tehtud, siis teostatakse kaablite ühendamine ning elektrotehnilised mõõtmised.

Kui ka osav meistrimees suudab kaablid ise vedada ning pistiku- ja lülitipesad paigaldada, siis mõõtmisteks on kindlasti vaja kutsuda professionaalne elektrik, kellel on selleks tööks olemas nii vajalikud tehnilised riistad kui ka teadmised.

Lõppfaasis koostatavatele teostusjoonistele peaks siiski alla kirjutama vastava oskustunnistusega inimene.

elektritööd korteris, elektritööde hinnakiri, elektritööde hind
Elektritööd korteris vajavad planeerimist

Missugused väljakutsed võivad tekkida?

Kui kogu eelnev tundub loogiline ja igati teostatav, siis missugused väljakutsed võivad tekkida?

Kõigepealt tuleb koos kogenud elektrikuga ja ühistuga selgeks teha, kui suur elektrivool korterisse sisse tuleb.

Seda eriti vanades kortermajades. Kui see on piisav planeeritavate kodumasinate jaoks, on kõik hästi. Kui aga mitte, siis tuleb kaaluda, millised teised variandid on planeeritud töödega edasiminekuks.

Kas on võimalik elektrivõimsust juurde saada (tavapäraselt vanades korterimajades see kahjuks ei ole võimalik) või tuleb mõelda osade kodumasinate väljavahetamisele, nt. asendada elektripliit gaasipliidiga (tihti on vanades kortermajades gaas  olemas).

Või on uue elaniku jaoks OK hoida korraga ja teadlikult töös ühte kodumasinat nelja asemel?

Teiseks tuleb vaadata, kas korterisse on juba toodud eraldi elektrikilp või mitte. Vanemate majade elektrikilbid koos mõõturitega asuvad trepikojas.

Tänapäeval siiski tulenevalt ohutusnõuetest aga ka elektritarbijate jaotamise ja grupeerimise loogikast, paigaldatakse korterisse täiendav vahekilp.

See annab võimaluse konkreetse korteriomaniku tarbimisvajadustega arvestada ning elektritarbijad vastavalt sellele grupeerida - tavapäraselt nt. lülitid ja pistikud, elektripliit ja ahi, elektriboiler, vannituba ja muud nn. märjad ruumid, pesumasin jne.

Lisaks paigaldatakse korteri vahekilpi ka ülekoormus- ning ka rikkevoolukaitsmed. Mis tähendab, et kui korgid välja löövad, siis võibolla piisabki ainult oma korteri elektrikilbis voolu taastamisest.

Ehk, et lisaks ohutusele on see ka mugav, kui korteris on oma vahekilp.

Elektritööde hinnastamisest

Nii nagu ehitustöödega üldse, on ka elektritööde hinnastamise võimalusi erinevaid.

Võib kokku leppida tunnihinna. See võib olla mõttekas sel juhul, kui on tegemist väiksemate töödega.

Kui aga on olemas elektriprojekt (või vähemalt joonistuski), siis kogenud elektrik oskab pakkuda juba konkreetse töö hinna sõltumata sellest palju tal selleks tunde kulud.

Muidugi arvutab kogenud elektrik selle kokku eeldatava töötundide arvu pealt, kuid tellija jaoks on tööpõhine hinnastamine kindlasti lihtsam ja selge võimalus oma eelarvet planeerida.

Seetõttu on soovitatav võtta oma joonise alusel hinnapakkumisi erinevatelt elektrifirmadelt või elektrikutelt.

Kindlasti tuleks veenduda, et meistrimehel oleks selleks nii teadmised, kutsetunnistus, kui ka majandustegevusregistris registreering.

Millised elektritööd võivad veel ette tulla?

Kõik elektriseadmete tavapärasena tunduvad hooldustegevused ei pruugi tunduda elektritööna.

Näiteks lambipirnide vahetamine või väljalöönud kaitsme sisse lülitamine. Selleks tõesti ei ole vaja paberitega spetsialisti kohale kutsuda.

Sellised tööd on:

 • lambipirnide vahetamine;
 • elektrikilbis kaitsmete sisse-välja lülitamine (igale isikule kasutamiseks lubatud elektrikilbis);
 • elektriseadmes asuvate pisikaitsmete pingevabas olukorras vahetamine;
 • pinge kontrollimine indikaatoriga
 • laevalgusti ühendamine pingevabas olukorras;
 • pistikupesade ja lülitikaante (näiteks tapeetimise või värvimise ajaks) eemaldamine pingevabas olukorras;

Kõigil teistel juhtudel, ning ka vähima kahtluse korral enda oskustes, on vaja kindlasti konsulteerida kogenud ning paberitega spetsialistiga.

Selleks tasub tellida teenus elektritöödele spetsialiseerunud ettevõttelt, kes oma töödele annab ka garantii.

Elektripliit või gaasipliit?

Elektripliit või gaasipliit

Sinu köögi kõige olulisem osa – pliit – aitab sul teha igapäevaseid toite oma perele või suurepäraseid hõrgutisi olulisteks tähtpäevadeks.

Tänapäeval on müügil palju erinevaid pliidimudeleid, kuid esimeseks valikukriteeriumiks või otsustuskohaks on see, kas pliit tarbib elektrit või gaasi. Muidugi puupliit on veel hoopis eraldi teema. 😉

Elektrit või gaasi tarbivate ahjude-pliitide hulgast võib olla päris keeruline oma valikut teha. Kuid siiski, kas otsustada gaasipliidi või elektripliidi kasuks?

Mõlemal variandil on omad plussid ja miinused ning lõplik otsus võib sõltuda hoopiski sellest, kas elektripliidi jaoks piisab kortermajas võimsust. Kas majas on gaasi võimalus. Või lõppkasutaja eelistus pliidi tüübi osas.

 

 • Pliidi hind

Üldjuhul on tavalise kesk-klassi elektripliidi hind ostmisel soodsam kui gaasipliidi oma. Samuti on elektripliidi paigaldamine mõnevõrra lihtsam.

Elektripliidi võib paigaldada põhimõtteliselt iga töömees, loomulikult peab elektriühenduse siiski tegema kvalifitseeritud elektrik.

Elektrik on nagunii juba iga ehitusega kaasnev vajalik meistrimees.  Odavamaks teeb elektripliidi paigaldamise ka asjaolu, et elektrijuhtmed on kõigis majapidamistes juba olemas.

Vanemates kortermajades võib küll piiravaks asjaoluks osutuda elektri piirvõimsus hoones või korteris, sellisel juhul võib gaasipliit olla ainuke võimalik variant. Samuti on vanemates kortermajades gaasitorud enamasti olemas.

Gaasipliidi paigaldamine võib vajada täiendava gaasitoru paigaldamist või olemasolevale uue liitumiskoha tekitamist, mis on elektrijuhtmete vedamisest suurem ühekordne lisakulu.

Gaasipliidi paigalduseks on vaja tellida eraldi väljaõppinud ning sertifitseeritud gaasitoodete paigaldaja, kes kõik ühenduskohad üksipulgi üle kontrollib ja testib. Gaasitöid ei saa "mööda minnes" teha ükski teine ehitusmees ega elektrik.

 

 • Ülalpidamiskulud

Ülalpidamiskulud sõltuvad muidugi otseselt tarbimisest.

Gaasi hind on olnud ja ilmselt jääb ka tulevikus oluliselt madalamaks kui elektrihind.

Lisaks sellele kulub sama hulga soojuse tootmiseks 3 korda rohkem elektrit kui gaasi.

Gaasipliidi ülalpidamine kujuneb tõenäoliselt aastate lõikes soodsamaks.

Kui aga globaalsemalt mõelda – gaasi meil endil ei leidu ning see ostetakse sisse – kui meie ekspordi-impordi suhe peaks lõpptarbijat huvitama. Elektrit toodetakse meil Eestis ning järjest suurenevas koguses toodetakse ka tuule- ja päikeseenergiast. Siiski pole põhjust arvata, et elekter odavamaks läheks.

Teine oluline aspekt elektripliidi kasutamise juures on, et elektrikatkestuse korral ei ole paraku võimalik pliidil toitu soojendada. Gaasipliidiga sellist muret ei ole.

 • Turvalisus

Gaasipliidi puhul on leek silmaga näha ning seetõttu põletamisvõimalus väiksem – inimene oskab juba instiktiivselt nähtavast kuumast leegist hoiduda.

Elektripliidi järelkuumust silmaga näha ei ole ning nii võib kergesti end põletada, eriti kui tegemist on väikeste lastega.

Elektrilühise puhul lülituvad korgid automaatselt välja ning elektrivool katkeb. Igal gaasipliidil ei pruugi olla automaatset sulgemisklappi probleemide tekkides.

 

 • Pliidi puhastamine

Elektripliiti on oluliselt kergem peale söögitegemist puhastada, eriti uusi keraamilisi või induktsioon­plaate. Plaadid on siledad. Tõmbad neist korra-paar lapiga üle ning ongi kõik puhas. Gaasipliidi puhul on vaja põletite ümbrus tekstuuriga ning põletite ümbruse ja nö. pliidiraami puhastamisel on vaja rohkem vaeva näha.

Meie „mägede“ kortermajades elanud inimestel on veel hästi meeles gaasiving ja kollaseks tõmbunud köök, mis oli paratamatult nõukogude ajal gaasipliidi kasutamise iseenesestmõistetav tagajärg.

Kasutades gaasipliidiga koos võimekat õhupuhastit, selliseid probleeme enam ei teki. Õhupuhasti viib ruumist enamiku gaasi põlemisel tekkivaid elemente välja, ning gaas ise on võrreldes nõukogude ajaga kvaliteetsem. Siiski tuleb arvestada, et gaasipliidi kasutamisel tekib pika aja jooksul pliidi kohale mõningane "kultuurkiht", mida tasub kord poole aasta jooksul puhastada.

 

 • Kasutamine söögitegemisel

Kui eeltoodud argumendid ühe või teise pliidi poolt ja vastu on mõõdetavad, siis söögitegemise ja selle kvaliteedi küsimus on siiski tunnetuslik. Ilmselt see on ja jääb samasuguseks arutelu kohaks kui punane või kollane seinavärv.

Kui lüüa lahti ükskõik milline foorum, kus sama küsimust arutatakse, siis vastused koonduvadki kahte leeri, kellest ühtede jaoks on õige maitsega toit ainult ehtsal gaasileegil valminud toit, samal ajal vastasleer peab selliseid inimesi snoobideks. Aga siiski, mida siis erinevate variantide puhul välja tuuakse?

Gaasipliidi pooldajad toovad välja selle, et gaasiga saab toit kiiremini soojaks (nii pliidil kui ahjus). Samuti on toidud parema maitsega, eriti wokiroad. Kuna gaas sütib koheselt, mistõttu leegid annavad kohe ka sooja. Leeke on ka lihtsam kontrollida ja seeläbi ka kuumust vähendada, mistõttu pole vaja karta, et toit pliidi jääksoojuse mõjul edasi küpseb või suisa põhja kõrbeb.

Elektripliidi pooldajad seevastu leiavad, et tänapäevased induktsioonplaadid soojendavad toitu vähemalt sama kiiresti ning induktsioonplaadil saab täpselt sama edukalt wokiroogi valmistada. Elektriahjudel on aga tänapäeval veel mitmeid olulisi ja mugavaid lisafunktsioone, nagu pöördõhk, grillimisvarustus, pürolüüs ning täpne temperatuuri reguleerimine.

Kes selgelt ühe või teise pliiditüübi kasuks ei soovi otsustadavõib valida ka kombineeritud variandi  gaasi- ja elektripliidist koos eraldiseisva soovitud tüüpi ahjuga. Nii on meeldiv võimalus saada osa mõlema parimatest omadustest.

Valgustite valimisest koju

Valgustite valimine koju

Valgustid kodus on nagu kroonijuveelid – need ei ole kõige olulisemad tükid kogu sisutuses, kuid õigesti valituna annavad nad kodule selle õige fiilingu, õige sära.

Kuigi neil on ka oma praktiline funktsioon siiski olemas. Loomulikult anda pimedal ajal valgust – olgu see siis niisama õdusaks taustaks, lugemiseks või töötegemiseks.

 

 • Missuguseid valgusteid vajad?

Alustuseks on vaja lähtuvalt vajadustest ja sisekujundusest otsustada, kas vajad põrandalampi, laelampi, seinalampi või laualampi. Või erinevaid. Kuid kuhu?

On hea, kui lampide paigutus on juba algselt elektriprojekti tegemisel läbi mõeldud, et juhtmed, pistikud ja lülitid oleks õigetesse kohtadesse veetud.

Vastasel juhul tuleb leppida sellega, et põrandalambi juhtmed looklevad mööda seinaääri või laelamp ripub alla hoopis sealt, kus teda tegelikult vaja ei olegi.

 

 • Lambi suurus

Väga palju tehakse seda viga, et ei mõõdeta tegelikult valgusti suurust ega ka toa või valgustatava ala suurust, kuhu see valgusti pannakse.

Usaldatakse oma silmamõõtu. Silmamõõt aga võib tunduda kord nii kord naa sõltuvalt sellest, kuidas valgusti on poes või kataloogis esitletud. Aga sõltuvalt ka sellest, kas kodus on muu sisustus ka juba paigas või mitte.

Enamasti kiputakse valima siiski pigem liiga väike valgusti.

Näiteks laualambi valimisel tuleks lähtuda eelkõige lauaplaadi suurusest ja kõrgusest.

Üldjuhul  ei peaks lamp olema kõrgem kui 1,5kordne laua kõrgus ning lambivari ei peaks ulatuma üle lauaplaadi.

Samuti võiksid mõelda laualambi kaalu peale – vähem käidavamas kohas võib see kergem olla. Rohkem käidavamas kohas aitab raskem kaal lambil stabiilsemana ühel kohal püsida, vähenedes värelusi.

Eriti kui ka lapsed sealt tihti mänguhoos mööda jooksma kipuvad.

Teine reegel laualambi valimiseks on see, et nii seistes kui istudes ei tohiks olla näha lambipirn.

See esiteks ei näe hea välja ning teiseks on lihtsalt ka pimestav. Kui laualambi pirn paistab silma, siis ilmselt on laualamp liiga kõrge(l).

 • Laest alla rippuvad lambid

Ka siin on oluline pöörata tähelepanu lambi suurusele võrreldes alaga, mida see lamp valgustama peaks.

Võid valida ühe suurema ripplambi või võtta väiksemad grupeerituna.

Viimasel juhul on soovitatav, et grupis olevad valgustid ripuvad erinevatel kõrgustel.

Loomulikult tuleb arvestada ka riputuskõrgusega –  püstiseistes või istudes kui lamp on  mõeldud rippuma näiteks diivanilaua kohale.

 

 • Stiil

Tänapäeval on valgusteid saadaval väga erinevates stiilides, nagu enam-vähem kõike muudki.

Nii on võimalik valida modernset, klassikalist, traditsioonilist valgustit. Või vahetada oma valgusteid tihedamini, käies kaasas moetrendidega.

Ilmselt ei pea meelde tuletama, et valgusti peaks sobima kogu ülejäänud kujundusega.

Kuid julge ka katsetada erinevate stiilide, materjalide ja värvide kombineerimist – see annab toale hoopis erineva tunnetuse, tekivad omapärased visuaalsed ja stiililised kihid.

Näiteks magamistoas võid katsetada öökapilampide ja eraldiseisva põrandalambi kombineerimist, tavapärase "üks-lamp-laes" asemel.

Kui kardad valikuga mööda panna, siis hea reegel siinkohal on see, et katseta erinevaid lambialuseid, kuid hoia lambivarjud ühtsena nii värvi, materjali kui stiili osas.

 

 • Nõrgem või võimsam?

Lambist saadava soovitud valguse hulk sõltub eelkõige sellest, milleks antud valgustit on plaanis kasutada.

Lihtsa õdusa, või ka romantilise taustavalguse loomiseks piisab väiksema võimsusega ja soojema värvustemperatuuriga pirnidest.

Mugavaks lugemiseks ja töötegemiseks on aga vaja tunduvalt võimsamat valgusallikat.

Soovitame led-pirnega, mis "tavapirnidega" võrreldes sama elektrivõimsuse juures annavad välja tunduvalt enam valgust.

 

 • Kokkuvõtteks

Valgustid on täiendav võimalus anda sinu kodu sisekujundusele nö viimast lihvi ning lisada hubaseid detaile – olgu selleks värvide mäng, sära või ilusa lambi disainikunst.

Lisaks sellele muidugi, et lamp annab ka vajalikku valgust. Ideaalis on valgustite liigid ja asukohad mõeldud läbi juba elektriprojekti tegemise ajal, enne kui seinad saavad tapeeditud või värvitud.

Seejärel jõuad veel rahulikult valida täpselt seda õiget stiili ja värvi valgustit.

Millele elektritöid tellides tihti ei mõelda

Soovite spetsialisti abi?

Võtke meiega ühendust

Millele elektritöid tellides tihti ei mõelda?

Oled remontimas korterit või maja? Lõpuks ju vaja, et lambid ruume valgustaksid ja pesumasina saaks tööle panna. Siinkohal on abiks korrektselt teostatud elektritööd, mis lubavad vilju nautida. Täna juhime Sinu tähelepanu olulisele, mis tihti elektritööde tellimise puhul ära unustatakse. Või millele vahel isegi ei osata mõelda.

 • Alahinnatakse jooniste, isegi ka oma käega kritseldatud, vajadust

Joonis ei pea olema alati arvutis kenasti vormistatud või professionaalse projekteerija poolt koostatud kõrgtasemeline dokument. Elektrikule esmaste juhiste andmiseks ja hinnapakkumise küsimuseks piisab ka oma käega tehtud skemaatilisest pildist.

Pildist, kus on näidatud, kuidas asetsevad toad ning kus hakkavad asuma elektritarbijad ja -seadmed. Kodumasinad, stepslid, lülitid ja valgustid. Pildilt saab elektrik aru, milline peab olema tema töö lõppeesmärk.

Joonise alusel on samuti lihtne küsida hinnapakkumisi mitmelt erinevalt teenusepakkujalt, et teada saada tööde umbkaudset maksumust. Erinevate hinnapakku­miste küsimine võimaldab ka võrrelda erinevate teenusepakkujate tausta ja referentse. Saada aimu, mis üldse turul toimub.

Lisaks sellele on joonise alusel saadud hinnapakkumine oluliselt täpsem, kui suusõnaliselt ja ilma toetava materjalita küsitud hinnapakkumine. Esmase joonise olemasolu tähendab samuti, et töö käigus on teostajal väiksemad võimalused ootamatute lisatööde eest raha juurde küsida.

Hea elektrik oskab joonise põhjal anda ka soovitusi alternatiivsete lahenduste kaalumiseks. Samuti oskab ta soovitada joonise alusel, kuskohast ja missuguseid materjale hankida. Ka anda nõu, mida silmas pidada uute kodumasinate soetamisel tehnilise poole peal.

Viimane on oluline eelkõige vanemates majades asuvate korterite renoveerimisel, sest nii mõnegi tänapäevase kodumasina puhul võib siin elektrivõimsusest puudu tulla.

 

 • Alahinnatakse pakkumiste ja kokkulepete sõlmimist kirjalikult

Esmane joonis ja kirjalik hinnapakkumine aitavad vältida hilisemaid vaidlusi selles osas, millised tööd täpselt telliti ja millise lahenduseni pidi elektrik oma teenusega jõudma. Ka selle üle, mis täpselt sisaldus hinnas ja mis ongi lisatöö võrreldes esialgsega. See kehtib nii elektriku töömahu hinnastamise, kui ka töödeks vajalike materjalide kohta. Olgu materjalideks siis juhtmed, harukarbid või lülitid.

Kui tööde käigus tuleb ette muudatusi, on soovitav needki kirjalikult fikseerida.

Kui lepingut sõlmida ei ole soovi, siis ka lihtne elektriku endakäeline allkiri käsitsi visandatud joonisel on igal juhul parem kui ainult suuline kokkulepe.

elektriprojekt-elektritood-harjumaal
 • Ei küsita võrreldavaid pakkumisi. Eriti olukorras, kus tuttavate poolt on elektritööde firmat juba soovitatud

Võibki juhtuda, et see soovitatud meistrimees teeb töö ära parima kvaliteedi ja soodsaima hinnaga. Sellegipoolest tasuks vaadata turul natuke ringi, ning küsida kõrvale ka teisi hinnapakkumisi. Suhtlus mitme teenusepakkujaga annab aimu turu tegelikust hinnatasemest, ning mitme professionaaliga suheldes tekib alati paar uut ideed, millele ehk esialgu ei osanudki mõelda.

Kahtlust peaks tekitama ka väga madala hinnaga teenusepakkuja – olgu siis põhjenduseks arveldamine“ sularahas“ või midagi muud. Kui miski tundub „liiga hea et olla tõsi“, siis ta tihti seda ongi.

 

 • Ei küsita elektriku kutsealase pädevuse kohta

See on eriti oluline olukorras, kus elektripaigaldise peab hiljem vormistama projektina ning hankima sellele lubasid või tõendeid, näiteks päästeametist. Kindlasti tuleb endale selgeks teha, millised on välja valitud teenusepakkuja pädevused tööde teostamiseks.

 

 • Ei mõelda läbi, milliseid elektrit tarbivaid kodumasinaid ja valgusteid kasutama hakatakse

Või on esmane plaan kodumasinate ja valgustite osas umbmäärane ja üldine. Muidugi teatakse seda, et majapidamises kasutatakse pesumasinat, pliiti, ahju, telerit, tolmuimejat, tänapäeval ka nõudepesumasinat. Kuid tihti ei mõelda sellele, kus täpselt on vajalikud lisapistikud. Kus hakkavad asumad lülitid ja valgustid. Kas valgustid peaksid olema ka dimmeriga?

Ja taaskord jõuame selle juurde, et tihti ei peeta vajalikuks mõtteid tulevastest mugavustest paberile visandada. Elektrik kutsutakse koju ja talle näidatakse, et siia tuleb see ja siia tuleb see.

Kõik osutatu ei jää kindlasti elektrikule korraga meelde. Ja kui palju tuleb ette seda, et sama sõnaga tekivad erinevatel inimestel erinevad seosed? Kui omanik ütleb, et siia tuleb lamp, siis näiteks elutoas võib selleks olla kas laelamp, põrandalamp või seinalamp. Kõigil kolmel juhul on elektriku töö ja selleks kuluv materjalide hulk erinev. Tellijapoolne visiooni läbi mõtlemine ja esitlemine ka joonisena teeb elektriku töö palju lihtsamaks.

 

 • Elektritöödele hakatakse mõtlema alles peale ehituse alustamist

Remondi või ehituse käigus keskendutakse vahel kiirusele. Et seinad saaksid püsti. Värvitud või tapetseeritud. Muude töödega ka võimalikult ruttu edasi. Sissekolimise või remondi lõpetamise kihk on niivõrd suur.

Elektritöödele hakatakse mõtlema aga alles siis, kui siseviimistlus on juba lõpusirgel. See võib aga kaasa tuua elektritööde kallinemise, sest juhtmeid ei saa enam vedada kõige otsemaid teid pidi seina seest, vaid on vaja vedada seina pealt. Nähtavad juhtmed ei ole toale kindlasti kaunistuseks.

 

 • Ei planeerita lisaaega ega -raha.

Kui kogenud elektrik enamasti suudab oma tööle kuluva aja enamvähem täpselt ennustada, siis materjalide ostmise puhul ei pruugi see alati nii olla. Ebameeldivaid rahalisi üllatusi võib tulla ette siis, kui koduomanik ei ole võtnud algselt hinnapakkumisi ning on püüdnud ise arvata, palju tal selle jaoks võiks raha kuluda.

Aja- ja rahakulu tekib kindlasti olukorras, kui töö käigus tekivad vajadused muudatusteks. Olgu nendeks siis erinevad tehnilised põhjused või lihtsalt vahepeal tekkinud uued mõtted kodu sisekujunduse osas.

Nii ehituse, kui renoveerimise käigus vaja mõelda paljudele, isegi väga paljudele asjadele. Vahel otsustada järgmise sammu osas ootamatult kiiresti, et kõik tööd graafikus püsiksid. Seetõttu võib vahel tunduda, et milleks see paberimäärimine.

Siiski on elektritööde muretuks planeerimiseks soovitav teha vähemalt üks lihtne skeem planeeritud tööde osas.